Nasza oferta

Prowadzenie:

Ksiąg Handlowych
 • opracowanie polityki rachunkowości i planu kont
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • bieżące dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości
 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencje podatku od towarów i usług VAT, sporządzanie deklaracji VAT oraz przygotowanie przelewów do US
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowanie przelewów do US
 • sporządzanie sprawozdań finansowych: bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa
 • sporządzanie sprawozdań do GUS, NBP, deklaracji INTRASTAT
 • rozliczenia z US i ZUS właścicieli
 • Pomoc i/lub reprezentacja klienta w przypadku kontroli US, ZUS.
Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • bieżące dokonywanie zapisów w podatkowej książce przychodów i rozchodów
 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • ewidencje podatku od towarów i usług VAT, sporządzanie deklaracji VAT oraz przygotowanie przelewów do US
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowanie przelewów do US
 • sporządzanie sprawozdań do GUS, NBP, deklaracji INTRASTAT
 • rozliczenia z US i ZUS właścicieli
 • pomoc i/lub reprezentacja klienta w przypadku kontroli US, ZUS.
Ryczałtu Ewidencjonowanego
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • bieżące dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
 • ewidencje podatku od towarów i usług VAT, sporządzanie deklaracji VAT oraz przygotowanie przelewów do US
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowanie przelewów do US
 • sporządzanie sprawozdań do GUS, NBP, deklaracji INTRASTAT
 • rozliczenia z US i ZUS właścicieli
 • pomoc i/lub reprezentacja klienta w przypadku kontroli US, ZUS
Wirtualne Biuro
 • możliwość rejestracji działalności gospodarczej/spółki pod wynajętym adresem w Józefosłwiu gmina Piaseczno
 • obsługę przychodzącej korespondencji

Sporządzanie:

 • deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT
 • rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT
 • deklaracji INTRASTAT
 • sprawozdań GUS, NBP

Usługi kadrowo-płacowe:

 • sporządzanie list płac
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • obliczanie miesięcznych składek do ZUS
 • deklaracje ZUS i PIT pracowników
 • zgłoszenia do ZUS
 • sporządzanie imiennych raportów RMUA
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej

Pomoc na start

Pomoc w zakładaniu/rejestracji działalności gospodarczej oraz w wyborze odpowiedniej formy ewidencji i opodatkowania.